ถาม-ตอบ

วิญญาณขันธ์เป็นอาการของจิตอย่างหนึ่ง

    แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ปฏิบัติ : ถ้าไม่เอาศัพท์ที่สังคมปริยัติบัญญ...

อ่านต่อ

ชีวิตประจำวันของท่านทรงกลด มั่นสิงห์

  แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ปฏิบัติ  : วันนี้อยากทราบว่าในชีวิตประจำวันของอาจารย์...

อ่านต่อ

สมาธิที่ถูกต้อง ต้องมีตัวรู้หรือสติกำกับโดยตลอด

  แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ปฏิบัติ : การเจริญสติที่ว่า  ก่อนหลับหายใจเข้าหรือหาย...

อ่านต่อ

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

  แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ปฏิบัติ  :  อาจารย์  ช่วยอธิบาย ขยายความ “ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธร...

อ่านต่อ