ประวัติท่านทรงกลด มั่่นสิงห์

การศึกษา
•  ปวช. (วิทยาลัยพณิชยการบางนา)
•  นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) ม.รามคำแหง
•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  นบท. (เนติบัณฑิตไทย)
•  LL.M. (University of Southern California, USA.)

การทำงาน
•  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2528-2543)
•  ผู้พิพากษาประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ (2543-2545)
•  ผู้พิพากษาประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ (2543-2545)
•  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี (2546-2547)
•  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด (2547)
•  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี (2548-2549)
•  ผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง (2549-2551)
•  เลขานุการศาลล้มละลายกลาง (2552)
•  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี (2552 -2557)
•  ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ (2557-2558)
•  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปราจีนบุรี (2558 -2563)
•  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน (2563-ปัจจุบัน)
•  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail:  songklod2465@gmail.com

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา