เสียงธรรม

จิตเดิม

26 ส.ค. 2565

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 8 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต

วีดีโอการบรรยาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

ครูทั้งหก

30 พฤษภาคม 2565

สัมมาทิฎฐิ

8 พฤษภาคม 2565

การเจริญสติภาวนา

ณ บ้านภูพิม เขาใหญ่ 13 เม.ย. 2565

พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา