สัมมาทิฏฐิที่แท้จริง

  แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558   ท่านทรงกลด : ความเห็นทางธรรมหรือความเห็นชอบหรือสัมมาทิ...

อ่านต่อ

ตัวตนเรามีอยู่ แต่หาตัวตนไม่ได้

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558   ท่านทรงกลด : ชีวิตคืออะไร เด็ก ๆ ก็จะตอบว่า  คือ ร่างกายและจิตใจ...

อ่านต่อ

การทำจิตสงบเป็นสัมมาทิฏฐิทำอย่างไร

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2558   ผู้ปฏิบัติ  :  การทำจิตสงบเป็นสัมมาทิฏฐิทำอย่างไร ท่านทรงกลด ...

อ่านต่อ

สงบด้วยปัญญา สงบด้วยความเห็นชอบ

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2558   ท่านทรงกลด : ผมขอบอกสักสองสามเรื่องนะครับ หนึ่งคือ เรื่องโทรศัพ...

อ่านต่อ

ภาคขยายของกายคตาสติ

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้ปฏิบัติ :  วันนี้ชกแลกหมัดกับอารมณ์จนคว่ำมันลงไปได้ครับ   &...

อ่านต่อ

ปัญหายุงกัดของนักปฏิบัติธรรม

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้ปฏิบัติ : เมื่อนั่งสมาธิและปรากฏว่า จิตมีความรู้สึกว่า ยุงมาก...

อ่านต่อ

“ว่าง” หมายถึง ว่างจากอารมณ์คือ เวทนา สัญญา สังขาร

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้ปฏิบัติ : คำว่า "ว่าง" ของผม  ผมหมายถึง  ว่างจากอารมณ์ 3 อย่า...

อ่านต่อ

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่างกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างไร

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558 ผู้ปฏิบัติ :  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่างกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างไร ...

อ่านต่อ

ทำอย่างไร จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิกับใจเรา

  แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558   ผู้ปฏิบัติ : ทำอย่างไรจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิกับใจเรา ท่านทร...

อ่านต่อ