ถาม-ตอบ

ทำไมพระพุทธเจ้าจึงแต่งงานมีครอบครัว

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558

ผู้ปฏิบัติ : คิดสงสัยว่า  กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ต้องเวียนว่ายตายเกิดถึงสี่แสนอสงไขยกัป ชาติสุดท้ายท่านน่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง แต่เหตุไฉนถึงแปดเปื้อนราคี มีลูกมีเมียได้

ท่านทรงกลด : เหตุที่ท่านไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไปอภิเษกสมรสเสียก่อนจะบรรลุธรรม น่าจะเป็นด้วยเหตุสองประการ หรืออาจจะมีเหตุอื่นนะ

อย่างแรกเพราะพระองค์กับพระนางพิมพาอธิษฐานจิตเป็นคู่บารมีกันมาหลายอสงไขยกัปคือ ไม่ว่าเกิดชาติใด ๆ ก็เป็นสามีภรรยากัน แม้กระทั่งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มาในชาตินี้ก็หนีไม่พ้น นี่เขาเรียกว่าเป็นคู่กันจริง ๆ เป็นคู่บุญบารมี แต่บางคนเกิดมาเจอคู่ไม่ดี เรียกว่า คู่เวรคู่กรรม 

อย่างที่สอง ในความเห็นผมว่าดีนะที่พระพุทธเจ้าแต่งงานก่อนที่จะออกบวช ลองคิดดู ถ้าพระองค์ออกบวช บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลย แล้วไปบรรลุธรรม คนก็จะสงสัยได้ว่า วิมุตติสุขที่พระองค์ค้นพบกับความสุขอันเกิดจากกามอย่างไหนดีกว่ากัน พระองค์ไม่เคยเสพกามมาก่อนจะรู้ได้อย่างไร แต่เมื่อแต่งงานก่อน แล้วไปบวช ค้นพบวิมุตติสุข แล้วไม่กลับมาครองรักครองเรือนอีกเลย มันตอบคำถามได้ แสดงว่า วิมุตติสุขที่ทรงค้นพบ มันต้องมีสุขมากกว่ากามสุขที่เคยเสพเป็นแน่แท้ มิฉะนั้นพระองค์ก็คงกลับมาเสพสุขเหมือนที่เคยเสพ ทำให้คนศรัทธา เชื่อมั่นว่า ทางที่พระองค์ชี้แนะ ต้องดีกว่าทางที่คนทั่วไป (กามสุข) เดินอยู่แน่  

คำว่า สุขในกามนี้หมายรวมหมดทั้งรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ (สัมผัส) ธรรมารมณ์ ส่วนความบริสุทธิ์ทางกาย เป็นเรื่องภายนอก ท่านเน้นความบริสุทธิ์ทางใจ นี่แหละคือเหตุผลที่ว่า ทำไมพระองค์มีลูกมีเมียก่อน แล้วจึงออกบวช

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น