ถาม-ตอบ

ทำอย่างไร จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิกับใจเรา

 

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558

 

ผู้ปฏิบัติ : ทำอย่างไรจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิกับใจเรา

ท่านทรงกลด :  การภาวนา การพิจารณาให้เห็นตามความเห็นจริงให้เห็นว่า รูป นาม ขันธ์ห้า อารมณ์ทั้งปวงที่เราวิ่งตามมันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละ ไม่ใช่เรา ของเรา ทำอย่างไรเล่า ไม่มีทางอื่นเลย นอกจากการเจริญสติปัฏฐานสี่ พระพุทธองค์ยืนยันว่า  นี่คือทางสายเดียว ภิกษุทั้งหลาย เอโก เป็นทางสายเอก นอกจากทางนี้แล้ว ไม่ใช่ทาง  การเพ่ง การบริกรรม การทำให้จิตรวมลึกเพียงใด ก็ไม่ใช่ทาง

ผู้ปฏิบัติ : โทสะเกิดปุ๊บ สติมา หายแว้บ วาบเดียว เป็นเวทนานุปัสสนา ใช่หรือเปล่าครับ

ท่านทรงกลด : ถ้าโทสะ แล้วจิตรู้เท่าทัน เป็นจิตตานุปัสสนาครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น