การปฏิบัติที่ลัดที่สุด

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558   ท่านทรงกลด : รูปนี้ไม่ใช่ตน เวทนาไม่ใช่ตน สัญญาไม่ใช่ตน สังขารไม่ใช...

อ่านต่อ