ตัวอย่างผู้ปฏิบัติผิด แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558   ท่านทรงกลด :  มีหัวหน้าศาลคนหนึ่งนั่งสมาธิแบบไม่อิงสติปัฏฐานสี่แล้...

อ่านต่อ

หลักการทำจิตให้มีกำลัง

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558   ท่านทรงกลด : เมื่อวานได้คุยกับ ผอ. ศาล แห่งหนึ่ง เลยนึกถึงพวกเรา เผ...

อ่านต่อ