แยกจิตกับอารมณ์เพื่ออะไร

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ท่านทรงกลด : เมื่อรู้ (สติ) ก็จะหยุด (คิด) เมื่อหยุดคิดก็จะรู้ มรรคนี้ถ้าเด...

อ่านต่อ

ธรรมารมณ์ อารมณ์ ความคิด

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558   ท่านทรงกลด :  มีผู้ปฏิบัติขอให้ช่วยขยายความเรื่องธรรมารมณ์ อารมณ์...

อ่านต่อ

เมื่อใจสัมผัสธรรมารมณ์ย่อมมีเวทนาตามมา

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2558   ท่านทรงกลด : บางคนปฏิบัติมาสามสี่สิบปี ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย แ...

อ่านต่อ

คนตั้งใจจริงจะมีบททดสอบเสมอ

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2558   ท่านทรงกลด : คนจนทุกข์เพราะไม่มี แต่คนรวยทุกข์เพราะจะรักษาสิ่งที...

อ่านต่อ

ธรรมแท้ย่อมสอดคล้องต้องกัน

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558   ผู้ปฏิบัติ  : สงสัยว่า เวลาเทศนาธรรมพระพุทธเจ้ามีมุขตลกบ้างหรือเปล...

อ่านต่อ

เจริญสติปัฏฐาน 4 จะเห็นความจริงในรูปนาม ขันธ์ห้า

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558   ท่านทรงกลด : เรื่องวิญญาณขันธ์ ที่บอกว่า พอตาเห็นรูป เกิดจักขุวิญญ...

อ่านต่อ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้วันวิสาขบูชา ก่อนจะแสดงธรรมขอทำความเข้าใจก่อนว่...

อ่านต่อ