ถาม-ตอบ

เจริญสติปัฏฐาน 4 จะเห็นความจริงในรูปนาม ขันธ์ห้า

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

 

ท่านทรงกลด : เรื่องวิญญาณขันธ์ ที่บอกว่า พอตาเห็นรูป เกิดจักขุวิญญาณ หูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณ  ที่ผมเห็นมันไม่ใช่ มันมีอยู่วิญญาณเดียวเท่านั้นเอง วิญญาณคือ ผู้รู้แจ้งทางอารมณ์ เกิดที่ตาก็เรียกตามช่องที่เกิด แต่ที่รับรู้มันมีอยู่เส้นเดียว อย่างที่บอก เส้นนี่ก็ไม่ใช่เส้นอีกนั่นแหละแต่เป็นความรู้สึกแต่หาตัวตนไม่ได้ พอไปอ่านหนังสือหลวงปู่ชาในภายหลัง ขนลุกเลย หลวงปู่ชาก็บอกวิญญาณมีอยู่อย่างเดียวเรียกต่างกันออกไปตามปริยัติ ลองไปหาอ่านได้ในพระธรรมเทศนาเรื่อง ดวงตาเห็นธรรม ของหลวงปู่ชา  ผมก็งงเหมือนกัน เอ !  ทำไมปริยัติบอกมีวิญญาณตั้งหกแต่ที่เห็นมีอย่างเดียว พออ่านหลวงปู่ชา อ้อ !  หลวงปู่ชาก็เห็นเหมือนที่เราเห็น ดังนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับปริยัติมากเลยครับ พระสมัยนี้ก็เหลือเกินชอบสอนเรื่องยากๆ โดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาท เรื่องนี้จริงๆ จะสอนต่อเมื่ออย่างน้อยบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว แยกจิต แยกอารมณ์ แยกรูป นามได้แล้ว  รู้ว่าอันนี้คือ จิต อันนี้คือ รูป นาม  อารมณ์ ท่านลองสังเกตดูเอาเถิด 

แม้พระพุทธเจ้าก็น้อยครั้งที่จะสอนปฏิจจสมุปบาทกับปุถุชน ท่านจะสอนเฉพาะภิกษุ เวลาพระองค์กล่าวว่า ภิกษุ หมายถึง อย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันแล้วแต่เรามักจะเอาธรรมที่สอนภิกษุมาสอนปุถุชน เราจึงไม่เห็นธรรมเสียที  ไปเอาความรู้ระดับมหาวิทยาลัยมาสอนระดับอนุบาล ท่านว่า เด็กจะเข้าใจหรือไม่ ลองคิดดู  ดังนั้นธรรมที่ผมแสดงผมจะเน้นสติปัฏฐาน 4 เป็นหลัก แสดงให้เห็นตามความจริงของรูปนาม ขันธ์ห้า อารมณ์  ธรรมที่ผมแสดงนี้หากท่านอ่านด้วยใจที่ถ่ายชาเต็มถ้วยพักไว้ก่อน บางถ้อยคำ บางประโยค อาจจะพลิกความเห็นของท่านได้เลยทีเดียว ผมกล้ารับรองแต่เพราะท่านอ่านแล้วสงสัย ขัดแย้งกับความรู้ ความคิดเดิมๆ ที่มีอยู่ ท่านจะสงสัยเรื่อยไป 

เมื่อท่านอ่าน ฟังธรรมแล้วคิดพิจารณาตาม แล้วเห็นความเป็นจริงของรูปนาม จิตท่านจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ สมัยพุทธกาล พระด้วยกันเทศน์ให้ฟังกันก็บรรลุธรรมกันได้ พระอานนท์ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยท่านไปฟังธรรมจากพระรูปหนึ่ง ท่านก็บรรลุโสดาบันได้เพราะท่านส่งกระแสจิตตามไปขณะฟัง สิ่งที่ผมแสดงก็เหมือนพระรูปนั้นแสดงให้พระอานนท์ฟังนั่นแหละคือ ให้เห็นตามความเป็นจริงของรูปนาม  ขันธ์ห้าว่าจะถือเป็นเรา ของเราไม่ได้ ถ้าเห็นธรรมแม้เป็นหนี้ก็สุขได้นะครับเพราะคนที่เป็นหนี้คือ นาย ก. นาย ข. ต่างหาก ไม่ใช่เราสักนิด  เมื่อท่านเห็นตามความเป็นจริง จิตจะตั้งมั่น เรียกปัญญาอบรมสมาธิ สัมมาทิฏฐิอบรมสัมมาสมาธิ อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ พระสมัยพุทธกาลก็บรรลุธรรมเพราะเหตุนี้ทั้งนั้น ไม่มีใครไปนั่งสงบหลับตาอยู่อย่างเดียวหรอก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น