ถอดรหัส อุปาทาน ขันธ์ 5

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม  2558   ท่านทรงกลด : วันนี้สนทนาเรื่อง อุปาทาน ขันธ์ 5  ซึ่งอาจจะยากสักหน...

อ่านต่อ

เวทนานี่แหละจะทำให้เรารู้เห็นธรรมได้ง่ายที่สุด

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558   ท่านทรงกลด : พิจารณาอายตนะเป็นไตรลักษณญาณ       ผู้เจริญวิปัสสน...

อ่านต่อ

ความยึดมั่นในขันธ์ 5

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้ พระพุทธเจ้าให้ผมมาแสดงธรรมเรื่อง อุปาทาน ให้พวก...

อ่านต่อ