ประวัติหลวงปู่มั่น

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้จะมาเล่าประวัติหลวงปู่มั่นต่อ  คราวก่อนเล่าถึง ห...

อ่านต่อ

ปริศนาธรรม ภาพเลข ๑ กับเลข ๐

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558   ท่านทรงกลด : มีนักปฏิบัติถามปริศนาธรรมภาพเลขหนึ่งไทยกับเลขศูนย์  บ...

อ่านต่อ

ประวัติการบรรลุธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2558   ท่านทรงกลด : สนทนาธรรมเรื่องประวัติหลวงปู่มั่น  หลวงปู่...

อ่านต่อ

พระพุทธเจ้าสอนสามเณรราหุลเรื่อง กายคตาสติและขันธ์ 5

  แสดงธรรม  กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  วันพระนี้ตั้งใจจะนำเรื่องราวของพระราหุลมา...

อ่านต่อ