ปริศนาธรรม ภาพเลข ๑ กับเลข ๐

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558   ท่านทรงกลด : มีนักปฏิบัติถามปริศนาธรรมภาพเลขหนึ่งไทยกับเลขศูนย์ บอ...

อ่านต่อ

ประวัติการบรรลุธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2558   ท่านทรงกลด : สนทนาธรรมเรื่องประวัติหลวงปู่มั่น  หล...

อ่านต่อ

พระพุทธเจ้าสอนสามเณรราหุลเรื่อง กายคตาสติและขันธ์ 5

แสดงธรรม  กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  วันพระนี้ตั้งใจจะนำเรื่องราวของพระราหุลมาแสดงให้พวก...

อ่านต่อ