อย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่น

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  28 กันยายน  2558   ท่านทรงกลด  :  ตอนผมบวชครั้งที่สอง พระอาจารย์ก็สอนว่า เวลาไปอยู่...

อ่านต่อ

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  21 กันยายน 2558   ท่านทรงกลด :  มีข้อความส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มทำนองว่า มันจะอะไรก็แค่...

อ่านต่อ

นิพพานไม่สูญ

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558   ท่านทรงกลด : พระบางรูปบรรลุธรรมก็เข้าป่า บางรูปบรรลุธรรมก็เข้าเมือ...

อ่านต่อ

โคลนเกิดจากน้ำ เอาน้ำนั่นแหละล้างโคลน ทุกข์เกิดจากใจ ก็เอาใจนั่นแหละล้างทุกข์

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558    ท่านทรงกลด :  วันนี้ สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เงียบสงบดี ดูสงบ เห...

อ่านต่อ

ประวัติหลวงปู่มั่น ตอน หลังหลวงปู่มั่นละสังขาร

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  3 กันยายน 2558   ท่านทรงกลด :  เมื่อหลวงปู่มั่นละสังขาร เข้าสู่แดนพระนิพพาน ดับขันธ...

อ่านต่อ

ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนอาพาธและละสังขาร

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  3 กันยายน 2558   ท่านทรงกลด : เรื่องประวัติหลวงปู่มั่น ตอนหลวงปู่มั่นอาพาธและละสังข...

อ่านต่อ

อานาปานสติ กายคตาสติ อิริยาบถ สัมปชัญญะ เวทนานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนา เป็นสติตัวเดียวกัน

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  3 กันยายน 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้ได้ฟังการอภิปรายเรื่องนรกสวรรค์กันแล้ว รู้สึกปิ...

อ่านต่อ

การดูหนัง ดูละครเป็นการภาวนาที่ดีมาก

สดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558    ท่านทรงกลด : การดูหนังเป็นการภาวนาที่ดีมากอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจหลักการ...

อ่านต่อ

สมาธินิมิต

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ท่านทรงกลด : เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องเร้นลับของจิตซึ่งปกติจะไม่ค่อยคุยเท่าใดนั...

อ่านต่อ