ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  2558                ผู้ปฏิบัติ  : ฟังเพลงประกอบหนังพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโล...

อ่านต่อ

สาธุ

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : การสาธุเป็นการลดอัตตาอย่างหนึ่ง  เมื่อเห็นคนอื่นทำความดี ส่งข...

อ่านต่อ

อยู่กับ “รู้” คือ สติ

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  ผู้เคารพในธรรมย่อมเจริญในธรรม ผมมักจะพูดบ่อยๆ ในกลุ่มนี้  ส...

อ่านต่อ

ทุกข์มี แต่ไม่ทุกข์

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ปฏิบัติ :  ตอนนี้ใจท่านยังมีความทุกข์ไหมคะ  มีโมโหไหมคะ ท่านทรงกลด  : มีสิ  ทุ...

อ่านต่อ

หยุดขุ่นก็ใส หยุดวุ่นก็ว่าง

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558   ผู้ปฏิบัติ : หากมีสมาธิดีจนเหมือนหยุดนิ่งได้  จิตย่อมเห็นอารมณ์ที่เคลื่อนไ...

อ่านต่อ

ที่มาของหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรม และ กรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด :  มีน้องผู้พิพากษาคนหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม โทรศัพท์มาถ...

อ่านต่อ

เทคนิคการเจริญสติปัฏฐานสี่ในวันทำงาน

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้อ่านผ่านๆ เห็นคนเอาภาพหลวงพ่อจรัญมาลง ในภาพเขียนทำนอง...

อ่านต่อ

เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  มีคนเอาเรื่องเจโตวิมุตติมาลงไว้ ดีมากครับ ตรงนี้ เข้...

อ่านต่อ

การทำจิตให้บริสุทธิ์คือหัวใจของพระพุทธศาสนา

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  หัวใจพระพุทธศาสนาในเรื่องการทำจิตให้บริสุทธิ์นี้มีอยู...

อ่านต่อ

พระสารีบุตรฟังธรรมใดจึงบรรลุอรหัตผล

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้ก็ได้เขียนหนังสือเพิ่มเติมในบทแรกๆ ซึ่งก็เขียนไปตามประส...

อ่านต่อ