ภาวนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานยามเจ็บป่วย

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ท่านทรงกลด : ผู้สนใจในธรรมก็จะเจริญในธรรมนะแม้จะเจ็บป่วย  เรื่องการเจริญสติภาวนา...

อ่านต่อ

จิตเห็นจิตคือจิตเห็นอารมณ์

แสดงธรรมกลุ่ม Natural  Mind  เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2558   ท่านทรงกลด : เวลาเจ็บป่วย เห็นชัดเลยว่า ร่างกายนี้เป็นรังของโร...

อ่านต่อ