อารมณ์กับจิตเปรียบดังหยดน้ำบนใบบัว

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559   การพิจารณาอาการของจิตเป็นเรื่องสำคัญ ที่ปัญญาจะต้องสอดแทรกตามให้ทัน ...

อ่านต่อ

เตโชวิปัสสนา

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ  เมื่อวันที่  21 เมษายน 2559   ท่านทรงกลด :  วันนี้วันพระจะสนทนาเรื่อง เตโชวิปัสสนาที่หลายคนกำลังหลงอยู...

อ่านต่อ