ชีวิตมนุษย์นั้นยืนยาวสักเพียงใด

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559   ท่านทรงกลด :   ในพระสูตร ๔๒ บทนั้น มีบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงถามพระสาวกว่...

อ่านต่อ

พระโสดาบันท่านเห็นอย่างไร

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2559   ท่านทรงกลด :  พระโสดาบันนี้ท่านก็เห็นชัดแจ้งด้วยญาณว่า  ขันธ์ห้านี้ไม่ใช...

อ่านต่อ

ลักษณะของพระแท้

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  วันก่อนมีท่านหนึ่งนำเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ มา...

อ่านต่อ

อะหัง สุขิโต โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้า (?)  จงเป็นผู้ถึงสุข

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม  2559               ผู้ปฏิบัติ  : ในบทแผ่เมตตาให้ตนเองที่ว่า อะหัง สุขิโต โหมิ...

อ่านต่อ

หวง ห่วง คือบ่วงชั้นยอด

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษาอีกคราหนึ่ง  ควา...

อ่านต่อ