ผู้เห็นธรรม รู้ธรรม คือ ผู้รู้เห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายคลายจากโลก

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559   ผู้ปฏิบัติ  : ทางธรรม การอยู่สันโดษ ปลีกวิเวก ละนันทิคือ ไม่หมกมุ่...

อ่านต่อ