สติ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม คือทางสายกลาง คือมรรค คือผล

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mild เมื่อวันที่  29 กันยายน 2559   ท่านทรงกลด :  จริงๆ ก็ไม่ได้หายไปไหน ยังเฝ้าติดตามห่วงใยพวกเราอยู...

อ่านต่อ