ความเห็นชอบ = สัมมาทิฏฐิ

แสดงธรรมกลุ่ม Natural  Mind เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559   ท่านทรงกลด : วันก่อน น้องผู้พิพากษาที่ทำงานท่านหนึ่งเอาหนังสือไป...

อ่านต่อ

การปฏิบัติธรรมนี้ท่านสอนให้แก้ไขที่ตนเองด้วยสติ ปัญญา

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559   ท่านทรงกลด : ธรรมใดที่มิได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ธรรมนั้นมิใช่...

อ่านต่อ

อ่านธรรมะด้วยปัญญา

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน  2559   ท่านทรงกลด  :  มีสมาชิกเล่าให้ฟังว่า ตอนบวชอยากจะหาหนังสือปฏิบ...

อ่านต่อ

เห็นกายในกาย  เห็นเวทนาในเวทนา

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน  2559   ท่านทรงกลด : มีสมาชิกท่านหนึ่งได้ไปเที่ยววัดป่าสุทธาวาสที่จังห...

อ่านต่อ

อะไรเกิด…  ก็เฉย

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559    ท่านทรงกลด : บางคนอยู่กับความรู้สึกเฉย อะไรเกิด...  ก็เฉย ก็เลยคิดว...

อ่านต่อ

ธรรมารมณ์ทั้งปวงไหลมาแต่เหตุ

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559   ท่านทรงกลด :  เอาบุญมาฝากทุกคน เมื่อวานไปทอดกฐิน ทำโรงทาน ได้พบก...

อ่านต่อ

แก่นธรรมจากปริศนาธรรม : พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559   ท่านทรงกลด  :  ปริศนาธรรมเรื่อง พระพุทธรูปปางปฐมเทศนานี้ก็อัศจรร...

อ่านต่อ