ถาม-ตอบ

มาเปลี่ยนที่อยู่ของใจกันเถอะ จะได้อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์

แสดงธรรม  กลุ่ม Natural Mild เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 

ท่านทรงกลด  :  แท้จริงการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีอะไรมาก เพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่ของใจจากที่เคยชินอยู่กับอารมณ์ทั้งปวง (แม้อารมณ์สุข อารมณ์เฉย อารมณ์ว่าง) ให้มาอยู่กับ “สติ” และ “รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงว่า ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เห็นอารมณ์ทั้งปวงก็สักแต่ว่าเห็น”  จิตก็จะถ่ายถอนออกมา พบจิตพบใจตนเอง ผู้ใดเห็นจิต ผู้นั้นเห็นธรรม ต่อไปที่เหลือก็ไม่ยากแล้ว  การปฏิบัติธรรมก็มีเท่านี้เอง อย่าไปคิดวุ่นวายอะไรมากมายเลย  จึงให้อยู่กับอารมณ์ให้น้อย อยู่กับสติให้มาก สติถึงใจเมื่อใดก็จะหายสงสัยไปเองเมื่อนั้น

ปกติคนเราเมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็จะเฝ้าโทษคนอื่น โทษวัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ เทคโนโลยี ดินฟ้าอากาศสารพัดอย่าง แต่นักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  เขาจะโทษตนเองที่ขาดสติหลงเข้าไปมั่นหมายในอารมณ์ไม่ดี (ทุกขเวทนา) นั้น และจะเฝ้าแก้ไขจิตใจตนเอง จนเห็นว่า แท้จริงแล้วอารมณ์ไม่ดีนั้นก็ไม่ต่างจากอารมณ์ไม่ดีอื่นๆ ในอดีต  ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้น เหมือนน้ำค้างยามเช้าบนยอดไม้ พอสายต้องแดดก็ต้องเสื่อมดับหายไป หาแก่นสาร ตัวตนอันใดไม่ได้ ไม่มีอะไรหนีความจริง (อนิจจัง) อันนี้ไปได้เลย 

เมื่อเห็นอารมณ์ตามจริงเช่นนี้ จิตก็จะออกมาจากความมั่นหมายในอารมณ์ เห็นอารมณ์ก็สักแต่ว่าเห็น ส่วนอารมณ์พอจิตรู้เท่าทันอย่างนั้น มันก็ทำอะไรจิตไม่ได้อีก จะเคอะเขินเก้อๆ เก้ๆ กังๆ อยู่พักหนึ่ง แล้วก็ต้องเสื่อมดับไปเหมือนน้ำค้างต้องแดดนั่นเอง คราวหน้าเมื่ออารมณ์ไม่ดีต่างๆ เกิดขึ้น มันก็หมดความหมาย เพราะจิตฉลาดรู้เท่าทันมันเสียแล้ว  คราวนี้ก็จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น