ถาม-ตอบ

อะไรเกิด…  ก็เฉย

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 

ท่านทรงกลด : บางคนอยู่กับความรู้สึกเฉย อะไรเกิด…  ก็เฉย ก็เลยคิดว่า จิตตนเองพ้นจากอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ใดๆ แล้วกระมัง หารู้ไม่ว่าอารมณ์เฉยๆ นี้ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา (ในสมาธิแบบฌาน เรียกว่า อุเบกขารมณ์) พวกนี้ลองมีอะไรมากระทบแรงๆ หรือถูกด่าแรงๆ อารมณ์เฉยจะระเบิดออกมาให้เห็นทีเดียวเชียว ดังนั้นจึงต้องพยายามมีสติรู้สึกตัว รู้เท่าทัน ออกจากอารมณ์ทั้งปวง ไม่ว่าดี (สุขเวทนา) หรือร้าย (ทุกขเวทนา) ตลอดจนอารมณ์เฉย (อทุกขมสุขเวทนา) ดังกล่าว เห็นอารมณ์ทั้งปวงล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงจะพ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวงไปได้ และพบสุขที่แท้จริงในที่สุด

เมื่อเจริญสติต่อเนื่องไม่ขาดสายเหมือนหยดน้ำไม่ขาดตอน จนสามารถเปลี่ยนที่อยู่ของใจให้มาตั้งมั่นอยู่กับสติได้ จิตก็จะแยกออกจากอารมณ์มาให้เห็น (เกิดญาณทัสสนะ) พบจิตพบใจตนเอง ผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรม เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมา จะเห็นชัดว่า จิตไม่ใช่อารมณ์ อารมณ์ไม่ใช่จิต ต่างคนต่างอยู่ แต่การเห็นนี้ยังละกิเลสอะไรไม่ได้เลย เป็นเพียงการเห็นเบื้องต้นซึ่งจะนำไปสู่การละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงอย่างมิต้องสงสัย

พระพุทธเจ้าเรียกการเห็นเบื้องต้นนี้ว่า “ดวงตาเห็นธรรม” เป็นพระอริยะเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา และเป็นพระที่แท้จริง การแต่งกายภายนอกจะสวมจีวรหรือไม่ ไม่มีความหมายอีกต่อไป                                                     

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น