ถาม-ตอบ

ดวงตาเห็นธรรม

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 

ท่านทรงกลด  :  คนเรานี้ถ้าเห็นตามจริงว่า เป็นเพียงหนังหุ้มฟัน หุ้มกระดูกอยู่ก็หมดค่าราคาหมาย เรานี้จึงเหมือนคนบ้าเที่ยววิ่งไล่ หลงรัก หลงชัง หนังหุ้มฟัน หุ้มกระดูกอยู่ การเห็นนี้เรียกว่า เห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์แปด หากเห็นเนืองๆ จิตจะหยุดและผละออกจากความยึดมั่นในกายและความยินดีในกาย (อารมณ์) มาตั้งมั่นอยู่กับสติ เรียกว่า สัมมาสมาธิหรือมัคคสมังคีก็ได้

สมาหิโต ยถาภูตัง ปชานาติ เมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นตามจริง เห็นชัดว่า รูป นาม ขันธ์ห้า อารมณ์ จะถือเป็นเราของเราไม่ได้เลย การเห็นนี้เป็นการเห็นที่เด็ดขาด ละสังโยขน์ได้

อนึ่ง จิตตั้งมั่นกับจิตรวมคนละเรื่องกัน จิตรวมคือ จิตไหลรวมลงไปแช่ แน่นิ่ง สงบอยู่ แต่ไม่รู้อะไรเลย จิตตั้งมั่นคือ จิตที่ผละจากอารมณ์มาตั้งมั่นอยู่กับสติ จะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ตรงจิตตั้งมั่นนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น