ถาม-ตอบ

บุญที่ยิ่งใหญ่คือ จิตที่สงบจากกิเลส

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2559 

 

ท่านทรงกลด : เมื่อกี้นั่งภาวนา เอาบุญมาฝากทุกๆ ท่านนะ  เรื่องเอาบุญมาฝากนี้มีคนสงสัยว่า บุญนี้เอามาฝากกันได้ด้วยหรือ ไม่ใช่ใครทำ ใครได้หรือ  เลยตอบไปคร่าวๆ ว่า บุญนี้จริงๆ ใครทำใครก็ได้ แต่ที่เราบอกว่า เอาบุญมาฝากก็เพื่อให้คนฟังได้อนุโมทนาในบุญที่เราทำ พอเขาอนุโมทนาเขาก็จะได้บุญ การอนุโมทนาสาธุในบุญที่ผู้อื่นกระทำจัดเป็นบุญอย่างหนึ่งอยู่ในบุญกริยาวัตถุสิบ  เรื่องบุญนี้ไม่ใช่เป็นการให้ทานสร้างพระสร้างศาลาอย่างเดียว มีหนทางที่จะทำบุญได้อย่างมากมาย แต่บุญที่สุดยอดที่สุดคือ การทำจิตให้สงบ แม้เพียงชั่วช้างกระดิกหูก็ถือว่า เป็นบุญเทียบเท่าสร้างโบสถ์ วิหารทีเดียวเชียว  

พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ความสงบคือ ยอดแห่งบุญ  โดยเฉพาะความสงบที่เกิดจากการเจริญสติปัญญานี่เป็นบุญมหาศาลจริงๆ มันช่วยย่นย่อสังสารวัฏเราได้เป็นอย่างดี ยิ่งเจริญสติมากเท่าใด ใจก็ใกล้พระนิพพานไปมากเท่านั้น

การบ้านห้าข้อที่ให้ทำไปนั้นคือ บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งกว่าผมพาพวกท่านสร้างโบสถ์  สร้างวิหารเสียอีกนะจะบอกให้  ใครได้ทำ เหมือนสร้างวิหารห้าหลังทีเดียว  ข้อละหลังๆ ๆ ที่พูดนี้ ไม่ได้เกินเลยความเป็นจริงอะไรเลย ไม่เชื่อวันหนึ่งได้ไปพบพระพุทธเจ้า ลองถามดูเถิดว่า การบ้านที่ผมให้ทำ มันยิ่งกว่าสร้างโบสถ์วิหารจริงหรือเปล่า หรืออย่างใครที่อยู่ในกลุ่มนี้มาตลอดสองปีที่ผ่านมา ฟังธรรมที่แสดงไปมากมาย พิจารณาตามบ้าง ไม่ตามบ้างนี่ก็เป็นบุญมหาศาลเหมือนกัน  บุญเกิดจากการฟังธรรม การอ่านธรรม ก็เป็นบุญ  หรือเช้าๆ ที่เอาธรรมะมาลงให้อ่านกันก็เป็นบุญอีก คนอ่านอ่านแล้วอนุโมทนาสาธุ ก็เป็นบุญอีก  

บุญคืออะไร บุญก็คือ ความสงบแห่งจิต  เมื่อใดที่จิตคิดไม่เอา ไม่มี ไม่เป็น เมื่อนั้นจิตก็เป็นบุญขึ้นมาแล้ว  อะไรที่อ่านแล้ว ฟังแล้ว ทำให้จิตเรา ละ ปล่อย วาง นั่นก็คือธรรมะ คือบุญ  การที่เราให้ทาน ขณะจิตที่ให้ ขณะนั้นจิตก็ละความโลภ (จัดเป็นกิเลสอยู่ในราคะ) ลงไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็เป็นบุญขึ้นมา เพราะขณะนั้นจิตสงบจากกิเลสชั่วขณะ   การนั่งสมาธิแบบเพ่ง บริกรรม จิตสงบจากกิเลส แม้เพียงชั่วครู่ชั่วยาม เพราะออกจากสมาธิก็พบกิเลสอีกแต่ก็เป็นบุญใหญ่ เพราะจิตสงบจากกิเลสอยู่ได้เป็นเวลานาน  แต่ที่ยอดที่สุดก็คือ การเจริญสติ รู้เท่าทันกาย รู้ทันอารมณ์นี่แหละ  

สตินี่แหละคือศีล คือสมาธิ คือปัญญา  คนที่มีสติที่ถูกต้องตลอดเวลา จิตเขาก็เป็นสมาธิตลอดเวลา เพราะอารมณ์มาไม่ถึงจิต เมื่ออารมณ์มาไม่ถึงจิต กิเลสจะมาจากไหนเล่า คิดดูสิว่า จิตที่อบรมสติ กิเลสเข้าไม่ถึง มันจะเป็นบุญมหาศาลขนาดไหนกัน  พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่า สติเป็นเครื่องกางกั้นกิเลส  สตินี่แหละคือตัวย่นย่อสังสารวัฏ  นำพาเราให้ไปสู่พระนิพพานได้อย่างรวดเร็วกว่าบุญใดที่เคยทำมา เอวัง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น