ถาม-ตอบ

แนวคำสอนหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม  เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2560

 

ท่านทรงกลด : คำสอนหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มีว่า การแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ตาม แสวงหาพระอรหันต์ก็ตาม แสวงหามรรค ผล นิพพานก็ตาม อย่าไปแสวงหาที่ที่มันไม่มี  แสวงหาตัวเรานี้ ให้เราทำความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอนี่แหละ จะรู้จะเห็น 

     หลวงพ่อเทียน มีแนวคิด มีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนก็คือ ให้มีสติรู้สึกตัว รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์อยู่ตลอด  ไม่เอาจิตเข้าไปข้องเกี่ยวปรุงแต่ง  เป็นแค่ผู้รู้ ผู้ดู เห็นธรรมชาติความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 

     วิธีการปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องหลับตานั่งสมาธิหรือไปทำที่วัด เราสามารถปฏิบัติและทำได้ตลอดในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน กินข้าว ดื่มน้ำ ทำงาน ทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน ถ้าจะนั่งปฏิบัติธรรม ก็มีอุบายเจริญสติด้วยวิธีการขยับมือสร้างจังหวะ ๑๔ จังหวะ เพื่อใช้เป็นเครื่องเหนี่ยวจิตให้มีสติรู้สึกตัว มีปัญญารู้เท่าทันกิเลสอยู่ตลอด

     หลวงพ่อเทียนเห็นว่า การขจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงต้องใช้ปัญญา  และต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงว่า มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  ไม่เอาจิตไปปรุงแต่ง ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นๆ ว่าเป็นเรา เป็นของของเรา  การเก็บความยึดถือในตัวตนเอาไว้แล้วเข้าไปต่อสู้กับกิเลสเป็นสิ่งที่ผิดในความเห็นของหลวงพ่อเทียน  เพราะยิ่งจะตอกย้ำความมีตัวตนหรือความต้องการจะสู้กับกิเลสในใจเรา และทำให้ไม่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหรือกิเลสสักที และหากปฏิบัติตามนี้ หลวงพ่อท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันยืนยันว่า ต้องเห็นผลภายใน 3 ปีอย่างแน่นอน 

     ครั้งหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ มีผู้ถามหลวงพ่อในที่ประชุมว่า ท่านรู้ธรรมะถึงที่สุดหรือไม่ หรือยังมีธรรมะที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงอีก หลวงพ่อได้ตอบว่า “สิ่งที่สูงที่สุดนั้น ย่อมไม่มีอะไรที่จะสูงยิ่งไปกว่าอีก สีที่ดำที่สุดนั้น ไม่มีอะไรที่ดำไปกว่าอีก สีที่แดงที่สุดนั้น ย่อมไม่มีอะไรที่จะแดงยิ่งไปกว่าอีก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น