ถาม-ตอบ

การรู้เท่าทันเวทนา และเรื่องสัปปายะ

 

แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 

ผู้ปฏิบัติ : กราบเรียนท่านอาจารย์ การที่เราคอยตั้งสติรู้ในเวทนาหรือความคิดเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งปรุงแต่งทั้งหมด แล้วจะเกิดปัญญาให้ลด ละ ปล่อยวาง ใช่มั้ยคะ นอกจากนี้มีอย่างอื่นอีกมั้ยค่ะ 

ท่านทรงกลด : เมื่อเรารู้เท่าทันบ่อยๆ วันหนึ่งจิตจะตั้งมั่น จะเกิดปัญญาเห็นรูปนามหรือสิ่งปรุงแต่งตามจริง  เมื่อเห็นตามจริง จิตจะปล่อยวางไปเอง ถ้าไม่เห็น จะบังคับหรือบอกให้ปล่อยวางอย่างไรก็ปล่อยวางไม่ได้ ความคิดไม่สามารถทำให้เราปล่อยวางได้ ต้องเห็นตามจริงเหมือนตาเห็นรูปเท่านั้นจึงจะปล่อยวางได้จริง

ผู้ปฏิบัติ : จำเป็นไหมคะที่จะต้องมีสถานที่สัปปายะ จะได้เกื้อกูลเป็นเหตุให้สัปปายะ

ท่านทรงกลด : จำเป็นในการปฏิบัติในเบื้องต้น เมื่อพบใจแล้ว สัปปายะก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะ “ใจ” ย่อมเป็นสัปปายะด้วยตนเอง เมื่อพบใจเป็นอริยบุคคลแล้ว จะอยู่ที่ไหนก็เป็นสัปปายะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น