ถาม-ตอบ

คนที่สร้างบารมีมาเต็ม เขาทำอะไรมาบ้าง การฝึกสติคือการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่

แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้ปฏิบัติ  :  คนที่สร้างบารมีมาเต็ม เขาทำอะไรมาบ้างคะ

ท่านทรงกลด   :  ก็ทำทาน ทำศีล ทำภาวนามาสิ การจะสร้างบารมีเพื่อให้เกิดทันพระพุทธเจ้า ต้องทำบุญหนักมาก ไปอ่านพระอรหันต์แต่ละรูปสิ สร้างบารมีกันมามหาศาล บางคนเกิดทันพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ก็ปิดเมืองทำบุญกับพระองค์และ
พระสาวกทุกวันเป็นเวลาเจ็ดปี ของเราแค่ตื่นเช้าใส่บาตรกับพระสักรูปยังไม่ค่อยจะทำกันเลย

ผู้ปฏิบัติ  :  ถ้าจะสร้างบารมีให้ทันในชาตินี้ล่ะคะ ควรทำอะไรบ้างคะ

ท่านทรงกลด : ไม่ต้องสร้างแล้ว ฝึกสติอย่างเดียวก็พอ การได้เกิดมาพบพุทธศาสนา แล้วเข้าใจเรื่องสติถือว่า  พอแล้ว เพราะเป้าหมายคืออันเดียวกันคือ  พระนิพพาน แม้จะสร้างบารมีมามากมายก็เพื่อบรรลุพระนิพพาน จะเกิดทัน  ไม่ทัน  ไม่จำเป็น  ขอให้พบพระพุทธศาสนา เจริญสติเป็นก็พอแล้ว 

พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เพื่อสอนสติ สอนทางสายกลาง สอนแต่มรรคมีองค์แปด  สมัยพุทธกาล พระองค์ไม่เคยพาสร้างพระใหญ่ๆ โตๆ วิจิตรสวยงามอะไรเลย หากพบสติ พบความรู้สึกกลางๆ เท่ากับพบแก่นแห่งธรรมแล้ว

คนส่วนใหญ่จะทำบุญ สร้างโน่น นี่ นั่นกัน หารู้ไม่ว่า สตินี่มันยอดแห่งบุญ อย่างทำสมาธิ จิตสงบก็เพียงชั่วครู่ ชั่วคราว ขณะจิตสงบ ปราศจากนิวรณ์ กิเลส ตรงนั้นคือบุญมหาศาล  การทำทาน ขณะให้ทานจิตสงบจากโลภะ บุญเกิดตรงนี้ พอทำทานเสร็จจิตก็กลับไปสู่อำนาจกิเลสอีก ส่วนการนั่งสมาธิ จิตก็เป็นบุญเฉพาะเวลาที่นั่งแล้วจิตสงบ แต่ถ้าฝึกสติ จิตจะอยู่กับสติตลอดเวลา สติเป็นเครื่องกางกั้นกิเลส สติ เตสังนิวารณัง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ กิเลสทำอะไรจิตไม่ได้เมื่อมีสติ   

ถ้าเรามีสติอยู่ตลอด คิดดูว่าบุญจะยิ่งใหญ่มหาศาลแค่ไหน มีสตินิดหนึ่งก็โบสถ์หลังหนึ่งแล้ว วันหนึ่งก็เท่ากับสร้างโบสถ์เป็นพันหลังแล้ว  จะบุญแค่ไหน เขาถึงบอกว่า สติเป็นตัวเร่งพระนิพพาน  เพราะไม่ว่าจะทำทาน รักษาศีล ภาวนา เป้าหมายก็คือ  พระนิพพาน สติตัวเดียว ถ้าเข้าใจ เข้าถึงก็พอแล้ว ไม่ต้องสร้างบารมีอะไรมาก 

การให้ทานก็ให้ไปตามกำลัง ให้เพื่อสงเคราะห์พระ สงเคราะห์คน  ไม่ได้ให้เพราะอยากรวย   ผลที่ได้ก็ถือว่า  เป็นผลพลอยได้เท่านั้นเอง แต่หากให้ทาน ให้ธรรมะเป็นทานจะดีที่สุด เมื่อมีธรรมะ อย่างอื่นจะตามมาเอง เหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่า การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น