ถาม-ตอบ

สภาวธรรมของพระอริยบุคคล

 

แสดงธรรม กลุ่มสายธารธรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผู้ปฏิบัติ  :  จิตเดิมแท้แห่งสภาวธรรมของอริยบุคคลแต่ละขั้น เป็นเช่นไรบ้างคะ

ท่านทรงกลด : โสดาบันเห็นจิต แต่ยังไม่ถึงจิต

สกทาคามีเห็นจิต ใกล้จะถึงจิตเข้ามาหน่อย

อนาคามีละราคะ ปฏิฆะได้แล้ว เหลือเพียงผู้รู้ (วิญญาณขันธ์) บางๆ ขวางอยู่

อรหันต์ละผู้รู้ ถึงจิตเดิมแท้โดยสมบูรณ์ จิตถึงจิต

จิตเดิมแท้นั่นแหละคือ  ผู้รู้จริงหรือธาตุรู้นั่นเอง

อนึ่ง นับแต่เห็นธรรมคือ โสดาบัน การหยั่งถึงจิตเดิมแท้จะมากขึ้นๆ ตามลำดับภูมิธรรมที่สูงขึ้น จนถึงอนาคามีมรรคจะรู้สึกได้ถึงจิตเดิมแท้ชัดมาก สติจะเด่นมากในชั้นนี้ กระแสพระนิพพานจะเอิบอาบ  ซาบซ่านไปทุกอณูตลอดเวลา  แต่ยังไม่ถึงที่สุดของมัน ตอบได้แค่นี้ 

ผู้ปฏิบัติ :  การรู้แจ้ง หนูทราบว่าเป็นการรู้แจ้งในขันธ์ ๕ เห็นไปตามลำดับ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ ในอริยบุคคลแต่ละลำดับ เห็นความจริงในขันธ์ ๕ แตกต่างกันอย่างไรคะ

ท่านทรงกลด :   โสดาบัน  เห็นขันธ์ห้าไม่ใช่เรา ของเรา แต่ยังละกิเลสไม่ได้  ละได้แค่สังโยชน์เบื้องต้น

สกทาคามี เหมือนโสดาบัน แต่ราคะ  โทสะบาง

อนาคามี ละความยึดมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร ละราคะ โทสะได้ เรียกว่า ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้

ส่วนอรหันต์ ละวิญญาณขันธ์ชั้นในสุดได้ เหลือแต่จิตบริสุทธิ์ จิตเดิมแท้ ธรรมธาตุ หรือผู้รู้จริง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น