หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่หลุยพิจารณากาย

แสดงธรรม  กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559   ท่านทรงกลด : หลวงปู่มั่นเพ่งกายมิได้เพ่งเพื่อความยึดมั่นในกาย  แต่เพ่งเพื่...

อ่านต่อ

จะร้อนหรือเย็นก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559   ผู้ปฏิบัติ  :  ก่อนนี้สงสัยในคำถามท่านทรงกลดที่ว่าอาบน้ำเย็นไม่หนาว  มาบัด...

อ่านต่อ

ธรรมทั้งปวงรวมลงที่ “รู้”

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559   ท่านทรงกลด : ธรรมทั้งปวงทั้งหมดรวมลงที่ตรง "รู้" ตรงรู้นั่นแหละคือทา...

อ่านต่อ

ภัยในวัฏสงสาร

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559    ท่านทรงกลด : จริงๆ แล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เรื่องเดียวคือ เรื่องทุกข...

อ่านต่อ

การดูใจที่กำลังเป็นทุกข์

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ  เมื่อวันที่  9 มกราคม 2559   ท่านทรงกลด  :  การดูใจที่กำลังเป็นทุกข์  ต้องดูด้วยสติด้วยปัญญา  ด้วยการร...

อ่านต่อ

สอนกายานุปัสนาสติปัฏฐานคนป่วยหนัก 1

แสดงธรรมกลุ่ม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559   ท่านทรงกลด  :  เหตุที่อยากจะแสดงธรรมให้พวกเราฟังก็เพราะว่า เมื่...

อ่านต่อ

นิพพานแปลว่า…

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559   ท่านทรงกลด : เมื่อหลายเดือนก่อน  นั่งภาวนาจิตสงบ แล้วดำริว่า ธรรมที่...

อ่านต่อ

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือหาตัวตนที่แท้ไม่ได้

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด : ถ้าเจริญสติ ภาวนาจนเห็นว่า ตัวตนจริงๆ มันไม่มี มันก็เล...

อ่านต่อ

ความสุขที่แท้จริง

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  ความสุขที่แท้ไม่ต้องไปหาที่ไหน อยู่ที่ใจที่มีสตินี่แหละ  เ...

อ่านต่อ

ถ้าว่างจะไม่รู้ ถ้ารู้จะไม่ว่าง

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด : ถ้าว่างจะไม่รู้ ถ้ารู้จะไม่ว่าง อันนี้ พาคนออกจากความว...

อ่านต่อ