หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่หลุยพิจารณากาย

แสดงธรรม  กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559   ท่านทรงกลด : หลวงปู่มั่นเพ่งกายมิได้เพ่งเพื่อความยึดมั่นในกาย  แต่เพ่งเพื่...

อ่านต่อ

จะร้อนหรือเย็นก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559   ผู้ปฏิบัติ  :  ก่อนนี้สงสัยในคำถามท่านทรงกลดที่ว่าอาบน้ำเย็นไม่หนาว  มาบัด...

อ่านต่อ

การดูใจที่กำลังเป็นทุกข์

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ  เมื่อวันที่  9 มกราคม 2559   ท่านทรงกลด  :  การดูใจที่กำลังเป็นทุกข์  ต้องดูด้วยสติด้วยปัญญา  ด้วยการร...

อ่านต่อ

สอนกายานุปัสนาสติปัฏฐานคนป่วยหนัก 1

แสดงธรรมกลุ่ม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559   ท่านทรงกลด  :  เหตุที่อยากจะแสดงธรรมให้พวกเราฟังก็เพราะว่า เมื่...

อ่านต่อ

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือหาตัวตนที่แท้ไม่ได้

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด : ถ้าเจริญสติ ภาวนาจนเห็นว่า ตัวตนจริงๆ มันไม่มี มันก็เล...

อ่านต่อ

ถ้าว่างจะไม่รู้ ถ้ารู้จะไม่ว่าง

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด : ถ้าว่างจะไม่รู้ ถ้ารู้จะไม่ว่าง อันนี้ พาคนออกจากความว...

อ่านต่อ

ธรรมชาติของอารมณ์ ธรรมชาติของใจ

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558   ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การทำใจให้สงบ  ความสุขอย่างอื่นนั้นมันไม่แน่นอ...

อ่านต่อ

สติอ่อน กิเลสมาก สติกล้า กิเลสน้อย

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  คนที่มีสติอ่อน กิเลสจะมาก   คนที่มีสติกล้า กิเลสจะน้อย  สต...

อ่านต่อ

เมื่อเปลี่ยนที่อยู่ของใจได้คือความอัศจรรย์ของจิต

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด : ที่อยู่ของใจที่แท้จริงของเราคืออะไร ทุกวันนี้ ที่อยู่ขอ...

อ่านต่อ

ภาวนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานยามเจ็บป่วย

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ท่านทรงกลด : ผู้สนใจในธรรมก็จะเจริญในธรรมนะแม้จะเจ็บป่วย  เรื่องการเจริญสติภาวนา...

อ่านต่อ

สาธุ

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : การสาธุเป็นการลดอัตตาอย่างหนึ่ง  เมื่อเห็นคนอื่นทำความดี ส่งข...

อ่านต่อ

ทุกข์มี แต่ไม่ทุกข์

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ปฏิบัติ :  ตอนนี้ใจท่านยังมีความทุกข์ไหมคะ  มีโมโหไหมคะ ท่านทรงกลด  : มีสิ  ทุ...

อ่านต่อ

หยุดขุ่นก็ใส หยุดวุ่นก็ว่าง

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558   ผู้ปฏิบัติ : หากมีสมาธิดีจนเหมือนหยุดนิ่งได้  จิตย่อมเห็นอารมณ์ที่เคลื่อนไ...

อ่านต่อ