ธรรมชาติของอารมณ์ ธรรมชาติของใจ

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558   ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การทำใจให้สงบ  ความสุขอย่างอื่นนั้นมันไม่แน่นอ...

อ่านต่อ

สติอ่อน กิเลสมาก สติกล้า กิเลสน้อย

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  คนที่มีสติอ่อน กิเลสจะมาก   คนที่มีสติกล้า กิเลสจะน้อย  สต...

อ่านต่อ

เมื่อเปลี่ยนที่อยู่ของใจได้คือความอัศจรรย์ของจิต

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558   ท่านทรงกลด : ที่อยู่ของใจที่แท้จริงของเราคืออะไร ทุกวันนี้ ที่อยู่ขอ...

อ่านต่อ

ภาวนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานยามเจ็บป่วย

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ท่านทรงกลด : ผู้สนใจในธรรมก็จะเจริญในธรรมนะแม้จะเจ็บป่วย  เรื่องการเจริญสติภาวนา...

อ่านต่อ

จิตเห็นจิตคือจิตเห็นอารมณ์

แสดงธรรมกลุ่ม Natural  Mind  เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2558   ท่านทรงกลด : เวลาเจ็บป่วย เห็นชัดเลยว่า ร่างกายนี้เป็นรังของโร...

อ่านต่อ

ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  2558                ผู้ปฏิบัติ  : ฟังเพลงประกอบหนังพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโล...

อ่านต่อ

สาธุ

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : การสาธุเป็นการลดอัตตาอย่างหนึ่ง  เมื่อเห็นคนอื่นทำความดี ส่งข...

อ่านต่อ

อยู่กับ “รู้” คือ สติ

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  ผู้เคารพในธรรมย่อมเจริญในธรรม ผมมักจะพูดบ่อยๆ ในกลุ่มนี้  ส...

อ่านต่อ

ทุกข์มี แต่ไม่ทุกข์

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ปฏิบัติ :  ตอนนี้ใจท่านยังมีความทุกข์ไหมคะ  มีโมโหไหมคะ ท่านทรงกลด  : มีสิ  ทุ...

อ่านต่อ

หยุดขุ่นก็ใส หยุดวุ่นก็ว่าง

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558   ผู้ปฏิบัติ : หากมีสมาธิดีจนเหมือนหยุดนิ่งได้  จิตย่อมเห็นอารมณ์ที่เคลื่อนไ...

อ่านต่อ