ที่มาของหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรม และ กรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด :  มีน้องผู้พิพากษาคนหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม โทรศัพท์มาถ...

อ่านต่อ

เทคนิคการเจริญสติปัฏฐานสี่ในวันทำงาน

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้อ่านผ่านๆ เห็นคนเอาภาพหลวงพ่อจรัญมาลง ในภาพเขียนทำนอง...

อ่านต่อ

การทำจิตให้บริสุทธิ์คือหัวใจของพระพุทธศาสนา

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด  :  หัวใจพระพุทธศาสนาในเรื่องการทำจิตให้บริสุทธิ์นี้มีอยู...

อ่านต่อ

พระสารีบุตรฟังธรรมใดจึงบรรลุอรหัตผล

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : วันนี้ก็ได้เขียนหนังสือเพิ่มเติมในบทแรกๆ ซึ่งก็เขียนไปตามประส...

อ่านต่อ

ปฏิบัติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ท่านทรงกลด  :  สมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่ง มีพี่น้องหลายคน และมีทรัพย์สมบัติมาก ต่อ...

อ่านต่อ

การบรรลุธรรมของพระสุภัททะ สาวกองค์สุดท้ายในพุทธกาล

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558   ท่านทรงกลด : ต่อไปนี้จะเล่าเรื่อง การบรรลุธรรมของพระสุภัททะ ใครมีปัญญ...

อ่านต่อ