เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่างกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างไร

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558 ผู้ปฏิบัติ :  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่างกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างไร ...

อ่านต่อ

ทำอย่างไร จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิกับใจเรา

  แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558   ผู้ปฏิบัติ : ทำอย่างไรจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิกับใจเรา ท่านทร...

อ่านต่อ

ทำไมพระพุทธเจ้าจึงแต่งงานมีครอบครัว

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558 ผู้ปฏิบัติ : คิดสงสัยว่า  กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ต้องเวียนว่ายตายเกิดถึงส...

อ่านต่อ

ภาวนาอย่างไรให้ไปดี

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้ปฏิบัติ :  อ่านพบบทความเรื่อง วินาทีก่อนตาย  มนุษย์จะเห็นอะไร!...

อ่านต่อ