บุญที่ยิ่งใหญ่คือ จิตที่สงบจากกิเลส

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2559    ท่านทรงกลด : เมื่อกี้นั่งภาวนา เอาบุญมาฝากทุกๆ ท่านนะ  เรื่องเอา...

อ่านต่อ

การบ้านข้อ 5  ความรู้สึกตัวขณะอาบน้ำ

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  เมื่อได้อ่านศึกษา  ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแนว...

อ่านต่อ

จิตไม่หลงโลก จิตจะทิ้งโลก เข้าหาธรรม

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2559    ท่านทรงกลด : คนที่ไม่เบื่อในธรรมก็จะเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปจวบจน...

อ่านต่อ

การบ้านข้อ 4  สติคือความรู้สึกตัว

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  เมื่อได้อ่านศึกษา  ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแน...

อ่านต่อ

ติดอยู่ในความว่าง

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559   ท่านทรงกลด : ตอนนี้ได้ส่งหนังสือแก้ไขคำผิดไปให้อี๊แจ๋วแล้ว มีท่านต...

อ่านต่อ

ทำความเข้าใจเรื่องสติ

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559   ผู้ปฏิบัติ : สติในชีวิตประจำวันคือ รู้สึกตัวรวมๆ ทั้งตัว เหมือนมีเ...

อ่านต่อ

จิตประภัสสรกับจิตบริสุทธิ์คนละเรื่องกัน

แสดงธรรม กลุ่มต้นบุญ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559   ท่านทรงกลด :  จิตประภัสสรกับจิตบริสุทธิ์คนละเรื่องกัน  จิตประภัสสรยังมีอว...

อ่านต่อ

การบ้านข้อ 3 ตัวเราใช่เราหรือไม่

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  เมื่อได้อ่านศึกษา  ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแนว...

อ่านต่อ

การบ้านข้อ 2 ลมหายใจเข้าออกใช่เรา ของเรา หรือไม่

แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  เมื่อได้อ่านศึกษา  ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแนวส...

อ่านต่อ

การบ้านข้อ 1  ฟันมีในเราหรือเรามีในฟัน

แสดงธรรม กลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559   ท่านทรงกลด  :  เมื่อได้อ่านศึกษา  ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแนว...

อ่านต่อ