จะปฏิบัติธรรมมานานแค่ไหน
นั่งหลับตาได้นานแค่ไหน
ถ้ายังไม่รู้จักว่าอันไหนคือจิตคือใจ
อันไหนคืออารมณ์
อันไหนคือสติ
ก็ถือว่ายังล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอยู่ดี
คนทางโลกเมื่อทำความดี
ก็จะต้องการเสียงชื่นชม
ต้องการกำลังใจในการทำความดี
แต่คนทางธรรมเมื่อทำความดี
ก็ให้มันจบเพียงแค่นี้
ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน
ให้ความดีมันจบอยู่ที่ความดี
ไม่เอาความดีมาแบกให้หนักหัว

ทรงกลด มั่นสิงห์​

เว็บไซต์ ทรงกลด มั่นสิงห์ เป็นเว็บไซด์ที่คณะลูกศิษย์ท่านทรงกลดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หนังสือ "กว่าจะถึงกระแสธรรม" และหนังสือธรรมะอื่นที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการถามตอบปัญหาธรรมะ และเผยแผ่ข้อธรรมประจำวัน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติธรรม การเจริญสติปัฏฐาน 4 ที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสุปฏิปันโนทั้งปวง.

ข้อธรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๕