การภาวนาทำให้ทุกอิริยาบถ ทั้งไม่จำเป็นว่าจะลืมตาหรือหลับตา และตอบเรื่องจิตรวม

คำถามที่ 2 การภาวนาทำให้ทุกอิริยาบถ ทั้งไม่จำเป็นว่าจะลืมตาหรือหลับตา และตอบเรื่องจิตรวมhttps://www.songklod.com/wp-content/uploads/202...

อ่านต่อ