การปฏิบัติเมื่อลมหายใจหาย ความก้าวหน้าของการปฏิบัติดูที่การรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา คืออะไร

https://www.songklod.com/wp-content/uploads/2022/08/13-2~1.mp4

อ่านต่อ